Uitloop werkzaamheden Slikkerdammersluis
Bericht namens de aannemer:
Bij het groot onderhoud aan de sluis is onlangs gebleken dat de sluisdeuren onherstelbaar beschadigd zijn. Ten behoeve van de veiligheid heeft Rijnland besloten de oude deuren per direct te verwijderen en te vervangen door nieuwe exemplaren. Dit betekent dat de werkzaamheden langer duren dan gepland, namelijk tot halverwege week 18. Als er geen andere gebreken worden gevonden, is het vanaf Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei weer mogelijk om door de Slikkendammersluis te varen.
Dit houdt in dat de huidige wegafsluiting op vrijdag 26 maart afloopt.
Er komt een extra wegafsluiting vanaf maandag 3 mei t/m donderdag 12 mei op werkdagen tussen 09:00 en 14:30 uur.
Hierbij zullen (brom)fietsers en voetgangers ter plaatse via een noodbrug worden geleid. Overig wegverkeer dient de huidige omleiding te volgen.
Voor vaarweggebruikers blijft de sluis tot 13 mei gestremd.